Mitä partiossa tehdään?

Mitä meripartio on?
Meripartiotoiminta on monipuolista ja haastavaa toimintaa kaikenikäisille partiolaisille. Koulutusohjelma käytännön harjoitteluineen tarjoaa meripartiolaisille ainutlaatuisen ympäristön harrastaa ja oppia yhdessä uusia taitoja ja asioita. Meripartiolaisia on noin 6500 ja he toimivat noin 70 lippukunnassa sekä merellä että sisäjärvillä.

Ikäkaudet meripartiossa
Seikkailijoiden meripartio-ohjelman tavoitteena on turvallinen miehistön jäsen. Meripartioaktiviteetit ovat pakollisia lisätehtäviä meripartiolaisille. Lisäksi ohjelmassa on neljä vesillä tehtävää taitomerkkiä, joissa on sekä pakollisia että valinnaisia kohtia.

Tarpojien meripartio-ohjelman tavoitteena on osaava miehistön jäsen, joka on taidollisesti Veneenohjaajakurssin lähtötasolla. Meripartio ei ole erillinen tarppo, vaan aktiviteetit ovat mukana kaikki tarpot läpäisevänä lankana. Majakka voi olla meripartiolaisilla esimerkiksi matkapurjehdus. Ohjelmatapahtumista mm. Satahanka ja Tarpojien taitopäivät voivat olla vesiaiheiset.

Samoajien meripartio-ohjelman tavoitteena on kouluttaa taitava miehistön jäsen, joka voi toimia halutessaan päällystötehtävissä. Osaamistaso on försti. Meripartiolaisilla on ohjelmassa pakollisia lisäaktiviteettejä. Meripartiolaisten ohjelmatapahtumia ovat Veneenohjaajakurssi, Saaristokipparikurssi ja Satahanka. Valtuutuksina voi suorittaa ohjaajantodistukset Harjoitusvesialue ja Saaristovesialue.

Vaeltajien meripartio-ohjelman tavoitteena on päällystötason osaaminen. Aktiviteeteissa on paljon yleisiä vesillä tai rannalla tehtäviä aktiviteetteja. Ohjelmatapahtumia ovat Kipparikurssi, Pelastautumiskurssi, Satahanka ja Meripartiojohtajapäivät. Vaeltajien on myös mahdollista suorittaa avomeriohjaajantodistus.

Aluksia jollista koululaivoihin
Meripartiotoimintaa harrastetaan erilaisilla ja eri kokoisilla aluksilla. Alustyypit vaihtelevat kanooteista jolliin ja matkapurjeveneistä isoihin moottorikoululaivoihin. Kaikkiaan suomalaisessa meripartiotoiminnassa on käytössä noin 200 erilaista vesikulkuneuvoa.

Meripartio tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia vesillä käytännössä purjeiden käsittelyä, navigointia ja ohjailua, erilaisten merenkulkulaitteiden käsittelyä aluksilla, merenkulun sääntöjä ja toimintaa osana vahtijärjestelmää ja toimivaa joukkuetta. Iän myötä meripartiolainen oppii lisää ja haasteet kasvavat. Erilaiset taitomerkit, kurssit, leirit ja purjehdukset luovat pohjan monipuoliselle harrastukselle.

Turvallista menoa
Jokaisen partioaluksen päällystöltä vaadittavassa ohjaajantodistuksessa edellytetään partiojohtajaperuskoulutusta sekä tehtävästä riippuen veneenohjaaja-, kippari-, pelastautumis- tai tutkakurssin suorittamista ja vankkaa kokemusta. Turvallista vesillä liikkumista ohjaavat Suomen Partiolaisten turvallisuusmääräykset partiotoimintaan vesillä.

Maalla ja merellä
Meripartiolaiset tapaa talvella koloilloistaan perinteisistä partiopuuhista tai talvisilta eräretkiltään. Jääpeitteen vangitessa purjehdusvedet meripartiolaiset opettelevat navigoinnin teoriaa sekä kunnostavat veneitään kesän purjehduksia varten. Meripartiolaiset kokoontuvat 4-6 vuoden välein valtakunnalliselle Satahanka-leirille, jota reippaan leirielämän lisäksi värittää koko komea partiolaivasto.